A/B AMALIEGADE 26-36

 
 
Andelsforeningen Amaliegade 26-36 består af ca. 90 andele, hvoraf hovedparten er boligandele.
 
Foreningen kan kontaktes via mail til bestyrelsen eller ved henvendelse til Vest Administration.
 
Enkle spørgsmål søges besvaret via mail, mens mere komplicerede spørgsmål behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes normalt i slutningen af hver måned, dog ikke i juli og december.
 
Andelshavere kan finde referater, vedtægter og andre dokumenter på administrators portal.
 
Foreningen har tidligere haft en ekstern venteliste, men der skete praktisk taget aldrig salg via den, hvorfor den nu er nedlagt. Boliger til salg annonceres typisk på boliga, DBA m.fl., eller evt. hos ejendomsmægler.